Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, FUNDACIÓ TUTELAR TERRES DE LLEIDA informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de FUNDACIÓ TUTELAR TERRES DE LLEIDA. Qualsevol enviament d'informació sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades, serà previ a la seva consentiment. En el supòsit que FUNDACIÓ TUTELAR TERRES DE LLEIDA prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran aquestes dades. Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a FUNDACIÓ TUTELAR TERRES DE LLEIDA o mitjançant correu electrònic dirigint-se a jcnovell@tutelarlleida.org.